Officers/Executive Board of the Board of Directors

 1. Chue Wang Xiong, President
 2. Neng Yee Xiong, Vice-Present
 3. Shuayung Xiong, Secretary
 4. Vang Pao Xiong, Treasurer
 5. Vaming Xiong, Public Relations Officer

Board of Directors

 1. Dr. Nao Thae Xiong, Education Committee Chair (CA)
 2. Chang Lee Xiong, Culture Committee Chair (CA)
 3. Choua Pao Xiong (WI)
 4. Tong Toua Xiong (WI)
 5. Pa Ying Xiong (MO)
 6. Chong Toua Xiong (AK)
 7. Chue Chor Xiong (NC) – Term 1/2022 – 12/2022
 8. Zhongyeng Xiong (CO)
 9. Tong Kou Xiong (OK)
 10. Tommy Kai Xiong (CA)
 11. Susan M. Xiong (CA)
 12. Txooj Zeb (Jaylie) Xiong (OR)
 13. Neng Vang Xiong (MN)
 14. Zong Neng Xiong (MN)
 15. Cha Neng Xiong (NC) – Term 1/2023 – Present
 16. More to be announced.

General Advisors

 1. Chong Neng Xiong, Chair (MN)
 2. Seng Fong Xiong, Vice Chair (CA)
 3. Bee Kevin Xiong, Secretary (OK)
 4. Nao Shoua Xiong (WI)
 5. Xia Pao Xiong (CA)
 6. Robert Xia Fong Xiong (CA)
 7. Chia Fong Xiong (MO)
 8. Wang Chue Xiong (MN)
 9. Vang Seng Xiong (CA)
 10. Taseng Chong Tou Xiong (WI)
 11. Nao Tou Xiong (WI)
 12. Wameng (Xiong Doua) Xiong (CA)
 13. Choua Pao Xiong (CA)

Honorary Advisors

 1. Major Neng Sho Xiong, Chair (MI)
 2. Chang Geu Xiong (CA)
 3. Naikong Kai Xiong (WI)
 4. Xai Chou Xiong (WI)
 5. Vang Xiong (MN)

State/Region Representatives

 1. Chong Toua Xiong (AK)
 2. Txooj Pov Xiong (WI)
 3. Neng Vang Xiong (MN)
 4. Cha Xia Xiong (AR)
 5. Zhongyeng Xiong (CO)
 6. Boua Tong Xiong (CT)
 7. Wang Chue Xiong (GA)
 8. Nhia Bee Xiong (CA)